Jdi na obsah Jdi na menu

Tipy na výlety na Moravě - Hrad Buchlov

7. 2. 2011

 

Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným

dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již

v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických

popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.

Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném

vrcholu Chřibů, střežícího východní hranici českého království proti případným

vpádům z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství. Chybí jakákoliv písemná

zpráva, a tak se musíme řídit dochovanými kamenickými články. Počátky hradu lze

tak klást do poloviny 13. století. Toto datování potvrzuje nalezený nejstarší kamenický

kus, jímž je část románského oblouku, snad brány či chórové empory kostela, s

tzv. obloučkovým vlysem, která byla druhotně umístěna v přízemní hradní kuchyni,

u paty pozdně románské západní věže. Oblouk je dílem kameníků cisterciácké kamenické

huti, budující ve stejné době blízký velehradský klášter.
Název Buchlova se objevuje poprvé v přídomku jistého Protivy, zastávajícího zde patrně

místo purkrabího, vedle něhož vykonával funkci správce okolních lesů, polí, luk a

rybníků Albert ze Zdounek. V období 14. století v listinných pramenech čteme např.

o úředníku Havlovi či purkrabím Hartmanu ze Střítěže. 
Na rozhraní 14. a 15. století začal být hrad postupován markrabětem do zástavy

královským věřitelům, k nimž pravděpodobně od roku 1406 patřili bratři Hanuš a

Jindřich z Lichtenštejna a poté další příslušníci téhož rodu. V roce 1422 přichází

na Buchlov uherský velmož Stibor ze Stibořic, významný protivník husitů, páni z

Vítovic, z Mošnova, z Vajtmile, z Landštejna, z Postupic, Jan Boček Kuna z Kunštátu,

páni z Cimburka a ze Zahrádky. Roku 1511 obdržel hrad královskou listinou za

zásluhy a se všemi privilegii velmož Arkleb Trnavský z Boskovic. Samotný akt se ale

uskutečnil v době trvání platnosti zástavních práv pánů ze Zahrádky, proto de facto

buchlovské zboží Arkleb nikdy nezískal. 
Skutečně prvními soukromými majiteli hradu byli od roku 1518 Žerotínové a od roku

1542 Zástřizlové, vlastnící zboží plných sto let. V první polovině 17. století získali

Buchlov sňatkem Petřvaldové z Petřvaldu, kteří přesídlili v první polovině 18. století

natrvalo do buchlovického zámku. Posledními majiteli panství se roku 1800 stali

Berchtoldové z Uherčic, kteří je vlastnili do roku 1945. Už od první poloviny 19. století

z hradu zřídili veřejně přístupné muzeum, pro něž nakupovali velké množství sbírek a

jen díky tomu byla památka udržována a nestala se zříceninou.

 

 

Určitě doporučuju navštíviť, vzlášť zajmavá je historka úplně na konci prohlídky (kdo

tam byl, pochopí) a strom, keré roste opačně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář