Jdi na obsah Jdi na menu

Temné století

12. 2. 2011

  

temna-noc-2.jpg

 

 

 

 

 

 

                   

 

 V tomto období mizí o Moravě téměř veškeré písemné zprávy. Žádný domácí pramen není znám a cizí historici si v bouřlivých zvratech doby Moravy – mocensky bezvýznamné – nevšímali.

907 U Brezalauspurku (asi Bratislavy) porazili Maďaři bavorské vojsko. Moravané jako účastníci této bitvy nejsou zmíněni, což s největší pravděpodobností znamená, že se bitvy nebyli schopni zúčastnit. Není vyloučeno, že panovník a elitní bojovníci padli v nějakých nedávných bojích. Naposledy jsou Moravané zmíněni k předchozímu roku (jejich porážka Maďarů, táhnoucích do Saska).

V období následujících několika desetiletí Morava zřejmě tvořila nárazníkové území mezi Čechy a Maďary, ovládaná patrně několika místními vládci, o nichž však nic nevíme. Po polovině 10. století došlo k vzestupu přemyslovských Čech a jejich expanzi na východ. Do okruhu české říše se dostala nejasná část moravského území, téměř jistě severní Morava včetně Olomoucka.

Morava jako součást piastovského Polska

976 Je zmíněn moravský biskup jako podřízený mohučského arcibiskupa. Znamená to, že velkomoravské Metodějovo arcibiskupství již v té době neexistovalo. Samotné biskupství bylo zřejmě obsazováno jen občas, po velmi dlouhou dobu bylo uprázdněno.

Boleslav Chrabrý ▬ Boleslav Chrabrý

 

1003 Tohoto roku, spíš však mírně dříve, obsadily Moravu polské vojenské posádky Boleslava Chrabrého. Nešlo však zcela o okupaci, Poláci se na Moravě rozmístili jako moravští spojenci, jak ukazuje další vývoj. Z Čech byli totiž Poláci s českou pomocí vypuzeni římským (německým) králem Jindřichem II., Moravané však Polákům věrnost zachovali celé následující desetiletí.

 

 

 

1018 O osudu Moravy nakonec rozhodli jiní – počátkem tohoto roku uzavřeli Jindřich II. s Boleslavem Chrabrým mír a Boleslavova pozornost se přesunula na východ. Tím ztratila Morava pro Poláky význam a jejich posádky se v převážné míře stáhly. Tohoto vzápětí využil český vévoda Oldřich a následujícího roku (1019) Moravu obsadil. Morava nebyla přímo začleněna do Čech, především z důvodů strategicko-vojenských.

Přemyslovské obsazení Moravy již mělo trvalé následky a znamenalo počátek dlouhodobého procesu vplývání slovanské části moravského obyvatelstva do českého národa, které se ovšem dokončilo až v 19. století, v době vytváření národů v moderním slova smyslu. Trvalým ovládnutím Moravy se přemyslovský stát vymanil ze svého provincialismu, což jim umožnilo vést dalekosáhlejší zahraniční politiku nejen směrem na východ.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

SMUTNy

(Novák, 12. 2. 2011 14:53)

toe smutný