Jdi na obsah Jdi na menu

Moravské zemské muzeum

8. 6. 2011

Moravské zemské muzeum 

Moravské zemské muzeum je druhé největší (po Národním muzeu v Praze) a druhé nejstarší (po Slezském zemském muzeu v Opavě) muzeum v Česku a zároveň největší a nejstarší muzeum na Moravě.

moravske_zemske_muzeum.jpg


Moravské zemské muzeum bylo založeno 29. července 1817 (tehdy jako Františkovo) za vlády Františka I.  Dnes je v muzeu asi 6 000 000 předmětů z antropologie, archeologie pravěká i středověká, botanika, teatrologie, entomologie, etnografie, geologie, genetika, historie, mineralogie, muzikologie, paleontologie, zoologie. Mimo jiné tu je i slavná Věstonická Venuše.

Koncem války se exponáty museli převést do Mikulova na zámek, protože fronta války se stále přibližovala, ale  22. duben 1945 vypukl na zámku požár a velké množství exponátů byly zničeny.

Muzeum vedle budov, v nichž jsou umístěna odborná oddělení, depozitáře a administrativa (budova na Zelném trhu, na Kapucínském náměstí, ve Slatině, v Rebešovicích) disponuje i objekty určenými především k jedné ze stěžejních činností muzea, totiž výstavním aktivitám. Jde o pět budov v Brně (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka) a čtyři mimobrněnské - Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, zámek v Jevišovicích (v současné době v rekonstrukci, připravuje se historická a etnografická expozice, výstava hudebních nástrojů, výstava skalních maleb a prezentace sbírky Františka Vildomce v původním uložení), zámek v Budišově (přístupný zoologický depozitář) a zámek v Moravci.

Výstava - Poklad Moravy

Ze stránek Moravského zemského muzea

spot Poklady Moravy (.wmv)

Výstava s názvem Poklady Moravy – příběh jedné historické země jedinečným způsobem představuje historicko-kulturní souvislosti teritoria Moravy. V časové lineární lince je zpřítomněn fenomén Morava, a to sofistikovanou muzejní prezentací, ale i způsoby méně muzejními a tradičními.


Samotná expozice přiblíží život na Moravě od pravěku (sbírkové předměty stáří až 800 000 let) přes středověk až pro novověké dějiny, které budou prezentovat Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Nastíněn bude též odkaz Moravy národnímu kulturnímu dědictví.

Moravské zemské muzeum je druhé největší a druhé nejstarší muzeum v České republice. Svými rozsáhlými sbírkami (přes 6 milionů předmětů) jej lze srovnat pouze s Národním muzeem v Praze. Mimo aktivity muzejně-prezentační a edukační je to také špičkové vědecké pracoviště, což dokládá i zařazení Moravského zemského muzea mezi výzkumná pracoviště.

Výstava je primárně budována ze sbírkových předmětů MZM (řada sbírkových předmětů je vystavena vůbec poprvé nebo po velmi dlouhé době), vedle toho ale byla navázána spolupráce i s dalšími partnery jako jsou Národní památkový ústav, Moravská galerie, Ústav archeologické památkové péče Brno, Moravská zemská knihovna, Archív města Brna, Archeologický ústav AV ČR, Národní divadlo Brno, krajská a okresní muzea.

Součástí expozice je i prezentace jednotlivých moravských krajů prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů z jednotlivých regionálních muzeí.

Symbolem výstavy je tajemná soška šamana, jehož stáří se datuje přibližně do stejného období jako věstonická Venuše, tedy asi na 25.000 let. Zobrazení muže z tohoto období jsou velmi vzácná, takřka ojedinělá. Soška byla nalezena v roce 1891 v Brně ve Francouzské ulici při kopání kanálu. V hrobu muže byly spolu s kostrou nalezeny ještě další milodary a nálezový celek je na podkladě těchto milodarů interpretován jako hrob šamana. Figurka muže je vyřezaná z mamutoviny
a skládá se ze tří částí – hlava, trup a levá paže. Hlava i trup jsou podélně provrtány, takže byly původně asi spolu spojeny. Levá paže byla k trupu pravděpodobně také připojena, protože je ukončena plochou, jež měla nepochybně přiléhat k podobné ploše na trupu. Nohy pravděpodobně figurka měla. Svědčí o tom rovná plocha s jamkou na trupu vpravo dole. V dolní části trupu je výrazně vytvořeno mužské pohlaví. Jedná se zřejmě o nejstarší známou figurku složenou z více částí – o loutku.
 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dobrý

(Lukas, 21. 6. 2011 14:27)

dobré článek. Jen tak dál moraváci.

Re: Dobrý

(admin, 21. 6. 2011 14:27)

děkujeme