Jdi na obsah Jdi na menu

Dnes má svátek Mojmír - 2 vládci z Velkomoravské říše

10. 2. 2011

Tož jak šeci víme v moravské nejúspěšnější době ( za doby Velkomoravské říše) jsme měli 4 vládce, z toho 2 se menovali: Mojmír. A právě Mojmír má dneska svátek. A proto sem se k toté příležitosti rozhodl napsať článek.

Mojmír I.

mojmir-i..gif

 byl prvním historicky známým moravským vládcem, zakladatelem dynastie Mojmírovců. Datum jeho narození je neznámé, zemřel patrně v roce 846.

Roku 833 uskutečnil Mojmír I. výpravu proti Nitranskému knížectví, kterému vládl kníže Pribina. Dlouho se předpokládalo, že šlo o sousední státní útvar. Podle Dušana Třeštíka však byl Pribina v té době již podřízen moravskému knížeti, ale usiloval o osamostatnění. Mojmír I. se zmocnil nitranského hradiště a Pribina byl nucen uprchnout. Následně se dostal pod ochranu Franků, byl však pohanem a Frankové tedy proti Mojmírovi nezasáhli. Pribinovi namísto toho svěřili vládu v blatenském – či panonském – knížectví). Spojení moravského a nitranského knížectví pod Mojmírovou vládou se stalo významnou událostí formování jednotného moravského státu.

Nitranské knížectví si v rámci Velké Moravy uchovalo zvláštní postavení, nitranským knížetem býval pak jmenován následník velkomoravského knížete z dynastie Mojmírovců.

O době vlády Mojmíra I. vypovídá franský pramen, tzv. Bavorský geograf, který v popise území severně od Dunaje uvádí, že Slované na dnešním Slovensku mají 30, na dnešní Moravě 11, v Čechách 15 a v Bulharsku 5 hradišť. Systematické archeologické průzkumy tato čísla více méně potvrzují.

Mojmírovi I. se ještě podařilo rozšířit území Velkomoravské říše jižním směrem k severnímu břehu Dunaje. Kníže Mojmír byl zřejmě poražen při vpádu Ludvíka Němce roku 846 a zabit. Ludvík na trůn dosadil Mojmírova synovce – Rostislava.

 

 

Mojmír je považován za velmože, jenž sjednotil slovanské kmeny na Moravě, západním Slovensku a okolních knížectví do jednoho knížectví. Někdo odvozuje jeho původ od Sámova syna Moravana. Jiní podporují teorii, že Mojmír byl potomek perských bojovníků, kteří odešli do Asie a střední Evropy (pro tuto teorii by svědčila podobnost perských a velkomoravských šperků a oděvů). V 9. století byli Moravané nazýváni Margi – stejně se označovali obyvatelé Turkémie a Íránu. „Morava“ v překladu znamená vítěz, hrdina.

 

 

Mojmír II.

mojmir-ii..gif

Mojmír II. byl mezi léty 894 a (patrně) 907 čtvrtým a také posledním historicky známým panovníkem Velkomoravské říše. Po roce 907 o Mojmírovi II. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku. Pocházel z dynastie Mojmírovců.

V roce 902 se Mojmírovi II. podařilo zastavit maďarský útok. Maďaři v roce 904 zaútočili podruhé a tentokrát byli poraženi Bavory. V roce 906došlo mezi maďarskými a velkomoravskými vojsky k velké bitvě, kterou pravděpodobně ještě Mojmír II. dokázal vyhrát a Maďary na krátkou dobu zahnat zpět. Hned v roce 907 se u Bratislavy strhla bitva mezi Bavory a Maďary, ve které se už ale účast Mojmíra II. ani Moravanů nezmiňuje. Je tedy velice pravděpodobné, že Mojmír II. zemřel ještě před touto bitvou, nebo zahynul přímo v ní, společně se svým bratrem a rozhodující částí velkomoravských velmožů.

 

Tož zatímco kníže Mojmír I. Velkú Moravu "založil" , kníže Mojmír II. ju bohužel neudržel.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Moravsko / Iránské podobnosti

(Kuba, 1. 8. 2011 17:31)

Zdravím, nemyslím že by Mojmírovci byli přímo Iránci, ale spousta podobností se rozhodně může najít. Už z toho důvodu, že Slované vznikali přímo mezi starými Íránskými kmeny (jako jsou Sarmati a Skytové), je dokonce dost možné, že původně byli počítáni jako některý z Íránských kmenů (minimálně jazykově a nábožensky jsme si byli velmi blízcí, ale to by bylo na další článek ;-)). Mimochodem- když se mluví o tom, že Slovani vznikli sloučením Antů a Venedů tak Anti byli s největší pravděpodobností přímo Sarmatský kmen. A protože Moravani (zakladatelé Moravy) přišli z některého východního slovanského kulturního centra na už osídlené území, mohla tam být ta podobnost s Íránci ještě dost živá.

hm... ;)

(Pepa Bican, 10. 2. 2011 16:01)

docela luxus článek